Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

Šćekić & Partners nudi usluge savjetovanja u svim sferama biznisa i korporativnog računovodstva, uključujući:

Knjigovodstvo: Bilježenje računovodstvenih transakcija u poslovnim knjigama (ulazne i izlazne fakture; bankovni izvodi i ostala relevantna dokumentacija); Priprema i konsolidacija računa; Usaglašavanje salda i vođenje analitike kupaca i dobavljača (posebno analitike primljenih avansa); Računovodstvo osnovnih sredstava i obračun poreske i računovodstvene amortizacije; Priprema godišnjih računa u skladu sa važećom regulativom.

Finansijsko izvještavanje: Priprema mjesečnih, kvartalnih i godišnjih izvještaja (Bilans Stanja i Bilans Uspjeha; Izvještaj o tokovima gotovine; Izvještaj o promjenama na kapitalu; Izvještaj o promjenama u osnovnim sredstvima; Izvještaj o zaposlenima i troškovima zarada i naknada zarada) na engleskom, italijanskom ili francuskom jeziku u skladu sa potrebama klijenta.

Ostale usluge: Ustanovljavanje mehanizama finansijske kontrole; Procjena izvodljivosti / ispativosti projekta na osnovu prethodno definisane diskontne stope; Priprema budžeta, biznis planova i finansijskijh prognza.

Usluge poslovnog sekretara: Registracija adrese za prijem poslovne pošte klijenta u našim prostorijama; Prijem i proslijeđivanje pošte klijenta; Pomoć u komunikaciji sa lokalnim entitetima (kupci, dobavljači, poreska uprava itd).