Registracija privrednih subjekata

Osnivanje / registracija društava sa ograničenom odgovornošću u ime i za račun klijenta, registracija ortačkih društava i preduzetnika (fizička lica) kod centralnog registra privrednih subjekata poreske uprave. Registracija dijela stranog društva (filijala majke kompanije registrovane u inostranstvu) u Crnoj Gori.

Nudimo usluge savjetovanja iz oblasti privrednog prava, naročito u dijelu koji se tiče pravnih oblika obavljanja privredne djelatnosti, kao i poreske regulative i to na engleskom, italijanskom i francuskom jeziku; pomoć klijentu prilikom otvaranja bankovnih računa; registracija adrese klijenta za prijem poslovne pošte u našim prostorijama, kao i prijem i proslijeđivanje pošte klijetna.

Takođe, pružamo usluge pokretanja i sprovođenja postupka dorbrovoljne likvidacije (moguće je ukoliko društvo nema neizmirenih dugova); pokretanje stečajnog postupaka; kao i registracija drugih promjena kod Centralnog registra privrednih subjekata poreske uprave.